RESCA-alueen tilannekatsaus kesällä 2014

Oulun Hiukkavaaran uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden pilottialueen rakentaminen alkoi kesällä 2013 RESCA -hankkeen puitteissa. Hankkeen päätyttyä kevättalvella 2014 rakentaminen oli jo hyvässä vauhdissa. Perustustyöt on useimmissa kohteissa saatu alkuun ja ensimmäiset kohteet ovat jo valmiita. Sonell Oy:n kohteessa on jo ensimmäinen asukas muuttanut. OSAOn kohteessa rakentaminen hieman viivästyy, koska kohdetta hyödynnetään rakennusalan opettamiseen. Syksyyn mennessä työn alla on jo 80 % korttelista.

Rakentaminen on Kivikkokankaalla jo hyvässä vauhdissa

Rakentaminen on Kivikkokankaalla jo hyvässä vauhdissa

 

Kivikkokankaalle nousee piakkoin TA-yhtymä Oy:n toimesta 32 vuokra-asunnon rivitaloalue, jonka yhteyteen rakennetaan puuhaketta hyödyntävä CHP-laitos (yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto). Laitoksen vuotuinen energiantuotto on arvioitu olevan 400 MWh sähkön- ja lämmöntuotantosuhteen ollessa yhden suhde kolmeen. Tuotettu lämpö hyödynnetään kokonaisuudessaan talojen lämmitystarpeen kattamiseksi. Tuotettu sähkö käytetään kiinteistösähkön kattamiseen niin, että ylimääräinen sähkö (40 MWh) myydään farmivirtana Oulun Energialle.  Tämän lisäksi 20 MWh lämpöä otetaan kalliosta porakaivojen avulla. Rivitaloihin pääsee arviolta muuttamaan kesällä 2015.

RESCA-alueella on jo valmistunut Pohjolan Design-Talot Oy:n rakennuttama omakotitalo, jonka E-luku on 35. Taloon on integroitu kotiautomaatiojärjestelmä, joka hyödyntää reaaliaikaisia mittauksia talon eri puolille asennetuista antureista. Talon lämmöntuotanto hoituu aurinkokeräimien avulla, sekä poistoilmapumpun ja maalämpöpumpun yhdistelmällä.  Sähkön tuotannosta vastaa yli 30 neliön aurinkosähköjärjestelmä, jonka tuottama ylimääräinen sähkö myydään energialaitokselle. Talon energiankulutusta voidaan seurata reaaliajassa.

Uusiutuva energia on näkyvästi esillä RESCA-alueella

Uusiutuva energia on näkyvästi esillä RESCA-alueella

Dometalot Oy:n kohteessa rakentaminen on lähtenyt hyvin käyntiin talon rungon ollessa jo valmis. Talossa on kiinnitetty erityistä huomiota ilmatiiveyteen, jossa pyritään ilmanvuotolukuun 0,4. Kylmäsillaton kaksoisrunkorakenne minimoi lämpöhäviön, minkä jälkeen merkittävä osa tarvittavasta lämmöstä katetaan jäteveden lämmöntalteenoton avulla (3000 kWh). Sähköenergia ostetaan energiayhtiöltä ja käytetään suorasähkölämmitykseen. Näin tavoitteena on edullinen talo, jossa lämmitysenergiantarve on minimoitu.

Sonell Oy:n kohteessa on jo ensimmäinen asukas muuttanut asuntoon. Sonellin kohteisiin on suunniteltu lattialämmitysjärjestelmä, johon lämpöä tuotetaan taloyhtiön yhteisellä maalämpöpumppuratkaisulla erillisessä teknisessä tilassa. Teknisen tilan katolle on laitettu aurinkokeräimiä noin 30 m2. Kohteisiin on asennettu myös kotiautomaatiojärjestelmä, joka pitää huolen lämmityksen, ilmanvaihdon ja turvalaitteiden ohjaamisesta sekä säätämisestä.

Ensimmäiset asukkaat ovat jo muuttaneet koteihin

Ensimmäiset asukkaat ovat jo muuttaneet koteihin

AS-Invest Oy:n rakennuttama aurinkotalo on lähes muuttovalmis hybriditalo. Talon uusiutuvina energiaratkaisuina toimivat vesikiertoinen lattialämmitys yhdistettynä puulla lämmitettävään vesitakkaan ja vesi-ilma –lämpöpumppuun. 6 kW aurinkosähköjärjestelmä huolehtii talon sähköntuotosta. Kohteessa mahdollista saavuttaa lähes nollaenergiataso.