RESCA-seminaarit keväällä 2013

RESCA seminaari | Uusiutuvan energian pilottialuea Resca rakennusvalvonta OuluKevään 2013 aikana Oulun rakennusvalvonta järjesti RESCA-hankkeesta kiinnostuneille rakentajille ja rakennusalan toimijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille seminaarisarjan. Seminaarien tarkoitus oli informoida RESCA-hankkeesta, sen tavoitteista sekä toteutuksesta Oulussa ja saada näin mukaan osaavat rakentajat alueelle. Ensimmäiset seminaarit keskittyivät mm. tontinhakuohjeidesiin ja yleisesti RESCA-aiheen esittelyyn.

Tontinsaajien varmistuttua, seminaarit suuntautuivat suunnittelu- ja rakennusvaiheen ohjaukseen. Rakentajat saivat informaatiota mm. kosteudenhallinnasta, laadunhallintajärjestelmästä sekä energia-arkkitehtuurista. Seminaarien jälkeen pilottialueen rakentajien ohjaus jatkui yksilöityjen ohjausaikojen merkeissä.

Seminaarisarjan aikataulun ja jokaisen seminaarin materiaalin voit ladata Materiaalit-sivultamme.