Tontinkäyttösuunnitelmat työn alla

Tontinkäyttösuunnitelma esimerkki | Uusiutuvan energian pilottialuea RESCA rakennusvalvonta OuluRESCA Oulun pilottialueen rakennushankkeiden tontinkäyttösuunnitelmat alkavat valmistua pikkuhiljaa. Alkuperäinen tavoite valmistumiselle oli elokuun loppu mutta mitä luultavammin dead linea tullaan siirtämään syyskuulle 2013. Myös SeRA-laadunhallintajärjestelmän käyttöä, Lamit-seurantaa sekä hankekorttien tietojen keräystä tehdään parhaillaan.