Tontinkäyttösuunnitelmat työn alla

Tontinkäyttösuunnitelma esimerkki | Uusiutuvan energian pilottialuea RESCA rakennusvalvonta Oulu

RESCA Oulun pilottialueen rakennushankkeiden tontinkäyttösuunnitelmat alkavat valmistua pikkuhiljaa. Alkuperäinen tavoite valmistumiselle oli elokuun

RESCA-seminaarit keväällä 2013

RESCA seminaari | Uusiutuvan energian pilottialuea Resca rakennusvalvonta Oulu

Kevään 2013 aikana Oulun rakennusvalvonta järjesti RESCA-hankkeesta kiinnostuneille rakentajille ja rakennusalan toimijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille seminaarisarjan. Seminaarien tarkoitus oli informoida RESCA-hankkeesta, sen tavoitteista sekä toteutuksesta Oulussa ja saada näin mukaan osaavat rakentajat alueelle. Ensimmäiset seminaarit keskittyivät mm. tontinhakuohjeidesiin ja