Hiukkavaara

Kivikkokangas | Uusiutuvan energian pilottialue Resca rakennusvalvonta OuluHiukkavaara on Oulun ja samalla koko Pohjois-Suomen suurin lähivuosikymmenien aikana rakentuva kaupunginosa.

Vanhan kasarmialueen ympärille tulee rakentumaan asuntoja 20 000 asukkaalle. Lisäksi uusi Hiukkavaaran keskus palvelee 40 000 lähiseudulla asuvaa oululaista.

Hiukkavaaraa on kestävä pohjoinen talvikaupunki – kaupunginosa, joka on käyttäjälähtöinen, älykkään energiatehokas ja neljän vuodenajan kaupunkielämän keskus.

Kivikkokangas, jonne myös RESCA-hankkeet rakentuvat, on Hiukkavaaran kaupunginosan ensimmäinen asemakaavoitettu ja rakentuva alue. Kivikkokankaalla tavoitteena on ollut luoda kaupunkimainen pientalovaltainen asuntoalue, joka huomioi alueen maisemalliset ominaispiirteet ja suojeluarvot. Rakentaminen alueella on sijoitettu maisemarakenne huomioiden siten, että korkeimmat laet ja alimmat suo alueet jäävät rakentamisen ulkopuolelle. Asumisen lisäksi alueelle on sijoitettu korttelialueet lähipalveluita varten.

Lisätietoa Hiukkavaaran alueesta Oulun kaupungin kaupunkisuunnittelun sivustolta.