RESCA = Renewable Energy Solutions in City Areas

RESCAn jatkoksi on käynnistynyt uusi Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia hanke. Lue lisää hankkeesta: Tulevaisuuden talot

RESCA Oulu on osa valtakunnallista RESCA-hanketta,  jonka tavoitteena on lisätä uusituvan energian käyttöä kaupungeissa. Oulun rakennusvalvonnan koordinoima RESCA-hanke keskittyy luomaan valintakonsepteja pientalon erilaisille energialähteille ja niiden optimoiduille yhdistelmille, hybrideille, sekä niihin soveltuville rakennuksen energiatehokkuusratkaisuille. Oulun Hiukkavaaraan rakennetaan uusiutuvan energian pilottialue, josta saadaan hyödyllistä tietoa eri ratkaisuista. Lue lisää

Oulun RESCA pilottialueella mukana